Tilitoimisto Tizian Oy

Kirjanpito on kivaa

 

   Koti      Yrittämisen ihanuus

Suunnitelmia...


Tiesitkö, että yritykselläsi tulisi olla
* työturvallisuussuunnitelma?
* työterveydenhoitosuunnitelma?
* virkistys- ja harrastustoimintasuunnitelma?
* tasa-arvosuunnitelma?
 
 
Autamme Sinua laatimaan Sinun yrityksesi tarpeisiin sopivat suunnitelmat.
 
 
 
 

Lakeja...

Yrittäjän pitäisi osata ainakin nämä lait
* kirjanpitolait
* alv-lait
* verolait
* yritysmuotokohtaiset lait (esim. osakeyhtiölaki)
* työlainsäädäntö
 
 
Valitse osaava tilitoimisto, jotta voit luottaa siihen, että yrityksesi taloushallintoasiat on järjestetty lakien vaatimalla tavalla.
KIRJANPITOMATERIAALI
 
Jotta voimme hoitaa yrityksesi taloushallintoasiat oikein ja kunnolla, pitää kirjanpitomateriaalin olla oikeanlaista.
 
 
Seuraavassa muutama vinkki täydelliseen kirjanpitomateriaaliin:
 
 • toimita tilitoimistoon KAIKKI paperit, jotka syntyvät, kun asioidaan toisten yritysten, asiakkaiden, pankkien ja viranomaisten kanssa
 • pidä käteistapahtumista kassakirjaa
 • kirjanpitoon toimitetaan alkuperäiset kululaskut ja kopiot myyntilaskuista
 • hoida myynti- ja ostoreskontraasi hyvin, jotta se oikeasti täsmää kirjanpitoon (tai anna ne tilitoimiston hoidettavaksi)

Vakuutuksia...

Yrityksellä on järkevää olla monenlaisia vakuutuksia.
 
YEL-vakuutus on lakisääteinen, joten se on pakko ottaa (jos YEL-työtuloraja ylittyy).
 
YEL-vakuutuksen työtulon perusteella lasketaan aikanaan yrittäjän eläke ja lisäksi se on monen sosiaalietuuden peruste, joten sen suuruuteen kannattaa kiinnittää huomiota.
 
Työntekijöiden palkkaamiseen liittyy lakisääteisten vakuutusten ottaminen. Näitä ovat tyel-vakuutus, tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus.
 
Joillakin yrittäjillä myös potilasvakuutus on pakollinen (mm. hierojat, fysioterapeutit).
 
Muita vakuutuksia ei lain mukaan ole pakko ottaa, mutta on toki järkevää keskustella oman vakuutusedustajan kanssa esim. yritystoiminnan vakuuttamisesta ja vastuuvakuutuksesta.
 
Tärkeää olisi pitää vakuutusturva riittävänä ja ajan tasalla. Ylivakuuttaa ei kannata ja alivakuuttaminen kostautuu sitten vahingon sattuessa.
 
Huolehdi sekä itsesi että yrityksesi vakuuttamisesta.
 
MITEN SÄÄSTÄÄ KIRJANPITOKULUISSA?

 • niittaa monisivuiset laskut vasemmasta yläkulmasta kiinni yhdellä niitillä
 • rei´ítä tositteet valmiiksi, jotta ne on helppo mapittaa (varo rei´íttämästä tärkeän tiedon kohtaa)
 • ota itse kopiot lämpöpaperille tulostetuista kuiteista
 • kirjoita kuittiin suomeksi, mitä on ostettu, jos kuitti on jonkin muun kielinen tai se sisältää vain myyntipaikan tuotekoodeja
 • laske kuittiin euromääräinen summa, jos kuitti on jonkin muun maan valuutassa
 • järjestä kirjanpitomateriaali itse valmiiksi kirjanpitoa varten - käymme yhdessä läpi oikean tavan järjestellä tositteet
 • jos materiaalista puuttuu jokin tosite, tee siitä itse tosite, josta käy ilmi, miksi alkuperäinen tosite puuttuu ja mitä on ostettu (esim. "automaatti ei antanut kuittia, ostettu polttoainetta 20,00 €")
 • jos olet epävarma jostain, kysy ennen liiketoimen tekemistä, jotta tositteesta tulee oikeanlainen - jälkikäteen tositteita on todella hankala korjata

Vähennyksiä...

Minulta kysytään usein, mitä saa vähentää yritystoiminnan menoina.
 
Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen.
Kaikki yritystoimintaa varten hankittu on vähennyskelpoista liiketoiminnan menona.
 
Ongelmaksi muodostuu yleensä se, ettei olekaan kovin helppo ymmärtää, mikä on verottajan ja lainsäätäjän mielestä "yritystoimintaa varten hankittu". Asian ymmärrettävyyttä vaikeuttaa vielä se, että sama asia saattaa olla eritavalla vähennyskelpoinen yritysmuodosta riippuen.
 
Ongelma-alueita ovat mm. seuraavanlaiset kulut:
* virkistys- ja harrastustoiminnan menot
* autokulut
* matkakustannusten korvaukset
* koulutusmenot
* työvaatteet
* iltapäiväkahvit ja piparit yrityksen tiloissa
* sairauskuluvakuutus ja sairaanhoitovakuutus
* henkivakuutus
* vapaaehtoiset eläkevakuutukset
* lahjat
 
Jos et ole aivan varma menon vähennyskelpoisuudesta, tarkasta esim. ennen vakuutussopimuksen tekemistä, onko kulu todella vähennyskelpoinen liiketoiminnan menona vai aiheuttaako se esim. luontoisedun kirjaamisen.
 
Yrittäjän on aina hyvä muistaa, että yritys on vastuussa veroistaan ja kirjanpitomateriaalistaan. Tätä vastuuta ei voi siirtää kenellekään (esim. kirjanpitotoimistolle). 
 
Usein kuulee sellaista, että "meidän kirjanpitäjällä menee kaikki kuitit läpi". Tottakai me tilitoimistossa oletamme, että meille toimitetaan vain liiketoimintaan liittyviä tositteita ja kirjaamme ne parhaan tietotaitomme mukaan kirjanpitoon. Toisaalta jos kirjanpitäjä ei koskaan huomauta asiattomasta materiaalista, on se vain merkki välinpitämättömyydestä.
 
Hyvä kirjanpitäjä pitää asiakkaan puolta... vähentää kaiken sen minkä lain mukaan saa vähentää... mutta ei yhtään ylimääräistä. Ei tarvitse sitten verotarkastuksia jännittää.
 
KIRJANPIDON RAPORTIT - TÄRKEITÄ VAI TURHIA PAPEREITA?
 
Tilitoimisto lähettää yleensä joka kuukausi yritykselle tuloslaskelman ja taseen.
 
Yrittäjän on hyvä huomioida, että raportit EIVÄT anna oikeaa kuvaa yrityksen toiminnan tuloksesta tai varallisuudesta, jos VÄLITILINPÄÄTÖSTÄ tai TILINPÄÄTÖSTÄ ei ole tehty.
 
Raporttien luvut ovat siis "suuntaa-antavia", mutta niistä saa silti oikealla lukemisella paljon irti.
 
Käymme kaikkien asiakkaittemme kanssa läpi, miten raportteja kuuluu lukea, jotta niistä olisi yrittäjälle mahdollisimman paljon hyötyä.
 

Tositteista...

Lain mukaan kuitissa/laskussa on oltava jos jonkinlaista merkintää.
Tositteessa tulee olla päiväys, mitä ja keneltä on ostettu, mitä ja kenelle on myyty ja maksutositteesta on käytävä ilmi maksaja, maksun saaja ja maksun syy. Lisäksi arvonlisäverolaki asettaa tositteille vaatimuksia. Jotta laskussa olevan arvonlisäveron määrän voi kirjanpidossa vähentää, laskun tulee sisältää kaikki lain luettelemat pakolliset laskumerkinnät.
Tositteiden on oltava alkuperäisiä, kirjanpitovelvolliselle osoitettuja, luettavia ja tositteen antajan nimellä ja osoitteella varustettuja. Lämpökirjoitintekniikalla tehdyt kuitit on kopioitava.
 
Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi. Niitä ei saa poistaa eikä tehdä epäselväksi.
 
Tilikauden tositteet tulee Suomessa säilyttää vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tasekirja, tase-erittelyt ja muut kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta laskettuna tilikauden päättymistä.
 
Yrityksen johto (=yrittäjä) on vastuussa kirjanpitoaineistosta.